Nov 21, 2019   0:27 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identification number: 38280
University e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Balážová
Optické spôsoby získavania vybraných rozmerov súčiastok
December 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Barcík
Možnosti využitia mobilných ručných 3D skenerov
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roland Beláni
Vplyv vybraných parametrov Fused Deposition Modeling na kvalitatívne vlastnosti súčiastky
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Bellay
Počítačová podpora dizajnu a výroby v automobilovom priemysle
June 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Blaha
Vplyv hrúbky vrstvy objektu pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť dielu
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bludovič
3D skenovanie malých súčiastok
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Bogár
Projekt sprevádzkovania elektroerozívneho obrábania na KOM ÚVTE MTF STU
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Ladislav Bogdányi
Návrh a výroba zmenšeného modelu auta využitím digitalizácie a laminovania
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Bogdányi
Návrh a výroba karosérie zmenšeného modelu auta s využitím digitalizácie, frézovania a laminovania
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Bohunický
Návrh modelu pamätnej plakety počítačovou podporou pre Univerzitný vedecký park Campus MTF STU - CAMBO
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Csontos
Tvorba NURBS plôch na základe polygónového modelu
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Čaja
Meranie a určenie presnosti tvaru a rozmerov kontrolného prípravku
May 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Čapkovič
Návrh a výroba ortézy pomocou CA technológií
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Čapkovič
Návrh a výroba príslušenstva pre filmovanie digitálnou zrkadlovkou
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Čepko
Návrh a výroba ortopedickej pomôcky pomocou CA technológií
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Čulen
Computer Aided Design and Manufacturing of a Truck Gearbox at Reduced Scale
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Drienovský, PhD.
Digitalizácia 3D objektov v praxi
June 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Drozda
Nové tendencie využívania CA systémov v automobilovom priemysle
June 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gergely Dudás
Rationalization of the production of selected components in the company TechniCAD s.r.o. using CAx systems
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Ďureje
Návrh a výroba prototypu ručného náradia
May 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Filka
Bezdotykové meracie systémy v procese výroby automobilových karosérií
June 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Frunyó
Chladenie nástrojov pri obrábaní
June 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Fúsek
Tvorba busty počítačom podporovanými technológiami
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Gajdoš
Rýchla výroba nástrojov (Rapid Tooling)
June 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karol Gejdoš
Návrh spájacích ťažných zariadení pre osobné a úžitkové motorové vozidlá vo firme GALIA SLOVAKIA s.r.o.
June 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Gejdoš
Racionalizácia konštrukcií spájacích ťažných zariadení s využitím rezania materiálu pomocou laserového lúča
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Lukáš Gross
Design of the wind wheel with the gear mechanism - project of the reduced functional model of the well with water pump for wind power
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Grúbel
Farebná optická 3D digitalizácia
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Gubien
3D digitalizácia tvarovo zložitých objektov z oblasti medicíny
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Harárová
Návrh a výroba zjednodušeného modelu bicykla
June 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Harárová
Návrh, pevnostná analýza a výroba ramien luka
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hesko
Digitalizácia a výroba modelu ľudskej hlavy
June 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hesko
Úprava mobilného fixačného zariadenia
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Hrnčiar
Návrh a výroba prototypovej súčiastky pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarne
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Chovanec
Animácie pre vybrané progresívne metódy obrábania
May 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Chudík
Porovnanie mechanických vlastností skúšobných telies vyrobených vybranými metódami Rapid Prototyping
May 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Jančuš
Hybridné výrobné systémy
May 2023Displaying the final thesis
38.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Dávid Javor
Hybrid manufacturing systems
May 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Jelínková
Využitie Reverse Engineering pri návrhu a výrobe voľných tvarových plôch
December 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Juhászová
Meranie diskrétnych bodov pomocou fotogrametrie (video)
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Konečná
Návrh modelu a výroby univerzitného prsteňa pomocou CAD/CAM softvéru
May 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Koníček
3D Digitization of Selected Car Seat Components
April 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Koš
Design and manufacture of the gap gauge prototype
May 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Jozef Koš
Návrh a výroba prototypu škárovacieho telesa
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Jozef Koš
Návrh 3D modelu a výroba prototypu škárovacieho telesa
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kožík
Konštrukcia vlastnej 3D tlačiarne
May 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kožík
Návrh a výroba zjednodušeného modelu využitím Rapid Prototyping technológie
June 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kubala
Tvorba CAD modelov pomocou reverzného inžinierstva
May 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Kubala
Výskum podporných štruktúr pri Rapid Prototyping metóde Fused Deposition Modeling
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Kubek
Návrh a výroba anatomicky tvarovanej počítačovej myši s využitím Reverse Engineering a Rapid Prototyping
May 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Kubek
Reťazec CAD - CAM - CNC - CAIn
June 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Adam Kurtulík
Design and Manufacturing of a Injection Mould Insert for Plastics (Rapid Tooling)
April 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marcela Kusalová
Výskum príčin vzniku geometrických odchýlok s využitím metrologických systémov pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaných za studena
May 2023Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Laburdová
Počítačom podporované progresívne metódy obrábania
June 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Laczo
Montáž prevádzky prípravy lubrikátov
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Lecký
Tvorba CAD plôch na základe polygónového modelu
May 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erik Machala
Design of a Tailor-Made Bicycle Helmet
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Michálik
Utilizing Computer Aided Technologies in the Design and Manufacturing of a Spectacle Frame
May 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Milde, PhD.
Utilization of 3D digitization and additive technologies in medicine
May 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Milde, PhD.
Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe zubných náhrad
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Milde, PhD.
Využitie 3D digitalizácie a aditívnych technológií v medicíne
May 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Molnár
Návrh a výroba vybraného objektu pri zachovaní jeho funkčných a mechanických vlastností
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ivan Molnár
Research into design and production of orthopaedic corset using additive manufacturing
May 2020Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Monček
Návrh prípravku na ustavenie a lepenie hliníkovej lišty na sklo osobného automobilu
May 2010Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Nagy
Modifying the Design of a Selected Car Part Using Reverse Engineering
May 2018Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Novák
Design of the wind mast tower with the well - project of the reduced functional model of the well with water pump for wind power
May 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Očenáš
Audiovizuálna podpora pre tvorbu CAD modelov z polygónovej siete
May 2015Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Ölvecký
Digitálny model časti osobného automobilu
May 2010Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Ölvecký
Optické 3D skenovanie tvárnenej súčiastky
June 2008Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Palko
Design and manufacture of the transport unit prototype for bearing units TBU 130x230x160 TN
April 2019Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zsolt Pasztorek
Meranie využitím kombinácie bezkontaktných optických triangulačných metód (video)
May 2013Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zsolt Pasztorek
Návrh a výroba častí diaľkovo ovládaného modelu automobilu pomocou Reverse Engineering a Rapid Prototyping
May 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Plankóová
Návrh a výroba šperkovnice pomocou počítačom podporovaných technológií
May 2015Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Plankóová
3D skenovanie pomocou štrukturovaného svetla (video)
May 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Pňaček
Design of the lever mechanism and the pump - project of the reduced functional model of the well with water pump for wind power
May 2019Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Pogány
Návrh a výroba prípravku pre 3D skener GOM ATOS
May 2013Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Pogány
Zhotovenie anatomicky tvarovanej počítačovej klávesnice pomocou Reverse Engineering a Rapid Prototyping
May 2015Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pšenko
Zhotovenie modelu historického vozidla v mierke pomocou CAD softvéru a technológie Rapid Prototyping
May 2012Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bence Rancsó
Použitie počítačom podporovaných technológií pri rekonštrukcii ráfika
May 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roland Rendek
Influence of Fused Deposition Modeling Parameters on Mechanical Properties of Produced Parts
April 2018Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Sedláček
Návrh a výroba zubnej náhrady pomocou CAD/CAM systému CEREC
May 2016Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Schottert
Utilization of Reverse Engineering in Production of Clockwork Gearing
May 2012Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Schuster
3D Scanning and Reverse Engineering
May 2018Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Struhár
Využitie technológie počítačovej tomografie a Rapid Prototyping na návrh protézy v biomedicíne
May 2014Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Struhár
Využitie 3D digitalizácie a Rapid Prototyping pri návrhu a výrobe modelu ručnej strelnej zbrane
June 2012Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tamara Sýkorová
Využitie röntgenových lúčov pri 3D digitalizácii (röntgenové skenery a počítačová tomografia)
June 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Attila Szabó
Návrh a výroba častí karosérie diaľkovo ovládaného modelu automobilu pomocou počítačom podporovaných technológií
May 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Šarmír Laliová
Počítačom podporované technológie v stomatológii
May 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Richard Šaróka
Prípadová štúdia využitia procesu Reverse Engineering
May 2017Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Šimončič
Návrh technologických parametrov pre gravírovanie laserom
May 2012Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Škoda
Návrh a výroba elektrickej gitary laminovaním
May 2012Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Škoda
Využitie CAD pri navrhovaní hudobného nástroja
June 2009Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Štefánik
Design and manufacture of the folding knife with CA systems
May 2019Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Šurinová
Modernizácia posuvného meradla s použitím lineárneho vedenia
May 2014Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Csaba Trencsik
Porovnanie softvérov PowerMill, SURFCAM a SprutCAM
May 2009Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Trnka
Počítačová podpora návrhu malého jednostopového motorového vozidla
May 2015Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Vargová
Meranie nepresnosti vedenia obrábacieho stroja optickou metódou
May 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Vičík
Porovnanie súčiastok vyrobených technológiou CNC frézovania a technológiou Rapid Prototyping
May 2014Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Vičík
Praktické problémy pri zbere dát pri 3D digitalizácii
June 2012Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Virág
Vplyv technologických parametrov na výslednú kvalitu komponentu dverného panelu automobilu
May 2013Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Virág
3D skenovanie veľkorozmerných objektov
June 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Vittek
Vplyv orientácie CAD modelu pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastky
May 2016Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Vlnka
Optické meranie a kontrola tvarových plôch
December 2007Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Vozár
Možnosti nízkonákladového 3D skenera
June 2010Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vozár
Zostrojenie a návrh možností zlepšenia nízkonákladového 3D skenera
May 2012Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Zigo
3D skenovanie pomocou aktívnej triangulácie (video)
May 2013Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Zicho
Design and Manufacturing of a Medallion
April 2018Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Zvončan
Návrh konštrukcie hydraulického silentbloku s nízkou dynamickou tuhosťou
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress