4. 8. 2020  16:22 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

     
     
     
Záverečná práca     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Balážová
Optické spôsoby získavania vybraných rozmerov súčiastok
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Barcík
Možnosti využitia mobilných ručných 3D skenerov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roland Beláni
Vplyv vybraných parametrov Fused Deposition Modeling na kvalitatívne vlastnosti súčiastky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Matej Bellay
Počítačová podpora dizajnu a výroby v automobilovom priemysle
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Blaha
Vplyv hrúbky vrstvy objektu pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť dielu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Bludovič
3D skenovanie malých súčiastok
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dušan Bogár
Projekt sprevádzkovania elektroerozívneho obrábania na KOM ÚVTE MTF STU
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Ladislav Bogdányi
Návrh a výroba zmenšeného modelu auta využitím digitalizácie a laminovania
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Bogdányi
Návrh a výroba karosérie zmenšeného modelu auta s využitím digitalizácie, frézovania a laminovania
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Bohunický
Návrh modelu pamätnej plakety počítačovou podporou pre Univerzitný vedecký park Campus MTF STU - CAMBO
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Csontos
Tvorba NURBS plôch na základe polygónového modelu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Čaja
Meranie a určenie presnosti tvaru a rozmerov kontrolného prípravku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Čapkovič
Návrh a výroba ortézy pomocou CA technológií
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Čapkovič
Návrh a výroba príslušenstva pre filmovanie digitálnou zrkadlovkou
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Viktor Čepko
Návrh a výroba ortopedickej pomôcky pomocou CA technológií
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Čulen
Počítačom podporovaný návrh a výroba prevodovky nákladného automobilu v zmenšenej mierke
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Drozda
Nové tendencie využívania CA systémov v automobilovom priemysle
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Gergely Dudás
Racionalizácia výroby vybraných súčiastok vo firme TechniCAD s.r.o. pomocou CAx systémov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Ďureje
Návrh a výroba prototypu ručného náradia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Filka
Bezdotykové meracie systémy v procese výroby automobilových karosérií
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zoltán Frunyó
Chladenie nástrojov pri obrábaní
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Fúsek
Tvorba busty počítačom podporovanými technológiami
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Gajdoš
Rýchla výroba nástrojov (Rapid Tooling)
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karol Gejdoš
Návrh spájacích ťažných zariadení pre osobné a úžitkové motorové vozidlá vo firme GALIA SLOVAKIA s.r.o.
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Karol Gejdoš
Racionalizácia konštrukcií spájacích ťažných zariadení s využitím rezania materiálu pomocou laserového lúča
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Gross
Návrh konštrukcie veterného kolesa s prevodovým mechanizmom - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Grúbel
Farebná optická 3D digitalizácia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Gubien
3D digitalizácia tvarovo zložitých objektov z oblasti medicíny
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Harárová
Návrh a výroba zjednodušeného modelu bicykla
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anna Harárová
Návrh, pevnostná analýza a výroba ramien luka
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Hesko
Digitalizácia a výroba modelu ľudskej hlavy
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hesko
Úprava mobilného fixačného zariadenia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Hrnčiar
Návrh a výroba prototypovej súčiastky pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarne
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Chovanec
Animácie pre vybrané progresívne metódy obrábania
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Chudík
Porovnanie mechanických vlastností skúšobných telies vyrobených vybranými metódami Rapid Prototyping
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Lukáš Jančuš
Hybridné výrobné systémy
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Jelínková
Využitie Reverse Engineering pri návrhu a výrobe voľných tvarových plôch
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Petra Juhászová
Meranie diskrétnych bodov pomocou fotogrametrie (video)
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Konečná
Návrh modelu a výroby univerzitného prsteňa pomocou CAD/CAM softvéru
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Koníček
3D digitalizácia vybraných komponentov autosedadla
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Jozef Koš
Návrh a výroba prototypu škárovacieho telesa
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jozef Koš
Návrh a výroba prototypu škárovacieho telesa
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Jozef Koš
Návrh 3D modelu a výroba prototypu škárovacieho telesa
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Kožík
Konštrukcia vlastnej 3D tlačiarne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Kožík
Návrh a výroba zjednodušeného modelu využitím Rapid Prototyping technológie
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kubala
Tvorba CAD modelov pomocou reverzného inžinierstva
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Kubala
Výskum podporných štruktúr pri Rapid Prototyping metóde Fused Deposition Modeling
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Kubek
Návrh a výroba anatomicky tvarovanej počítačovej myši s využitím Reverse Engineering a Rapid Prototyping
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Kubek
Reťazec CAD - CAM - CNC - CAIn
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Adam Kurtulík
Návrh a výroba vložky vstrekovacej formy pre plasty (Rapid Tooling)
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marcela Kusalová
Výskum príčin vzniku geometrických odchýlok s využitím metrologických systémov pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaných za studena
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Laburdová
Počítačom podporované progresívne metódy obrábania
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Laczo
Montáž prevádzky prípravy lubrikátov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Šimon Lecký
Tvorba CAD plôch na základe polygónového modelu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Macháč
Návrh hybridného výrobného systému (aditívna časť)
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Erik Machala
Návrh cyklistickej prilby na mieru
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Michálik
Návrh hybridného výrobného systému (subtraktívna časť)
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Michálik
Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe rámu okuliarov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Milde, PhD.
Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe zubných náhrad
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Ján Milde, PhD.
Využitie 3D digitalizácie a aditívnych technológií v medicíne
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ján Milde, PhD.
Využitie 3D digitalizácie a aditívnych technológií v medicíne
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivan Molnár
Návrh a výroba vybraného objektu pri zachovaní jeho funkčných a mechanických vlastností
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ivan Molnár
Výskum návrhu a výroby ortopedického korzetu s využitím aditívnej výroby
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Monček
Návrh prípravku na ustavenie a lepenie hliníkovej lišty na sklo osobného automobilu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Nagy
Úprava dizajnu časti automobilu pomocou reverzného inžinierstva
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Novák
Návrh konštrukcie stožiaru veternej veže so studňou - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Očenáš
Audiovizuálna podpora pre tvorbu CAD modelov z polygónovej siete
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Ölvecký
Digitálny model časti osobného automobilu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Ölvecký
Optické 3D skenovanie tvárnenej súčiastky
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Palko
Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zsolt Pasztorek
Meranie využitím kombinácie bezkontaktných optických triangulačných metód (video)
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zsolt Pasztorek
Návrh a výroba častí diaľkovo ovládaného modelu automobilu pomocou Reverse Engineering a Rapid Prototyping
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Plankóová
Návrh a výroba šperkovnice pomocou počítačom podporovaných technológií
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrea Plankóová
3D skenovanie pomocou štrukturovaného svetla (video)
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Dávid Pňaček
Návrh konštrukcie pákového mechanizmu a pumpy - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristián Pogány
Návrh a výroba prípravku pre 3D skener GOM ATOS
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Pogány
Zhotovenie anatomicky tvarovanej počítačovej klávesnice pomocou Reverse Engineering a Rapid Prototyping
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Pšenko
Zhotovenie modelu historického vozidla v mierke pomocou CAD softvéru a technológie Rapid Prototyping
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bence Rancsó
Použitie počítačom podporovaných technológií pri rekonštrukcii ráfika
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roland Rendek
Vplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výrobkov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Sedláček
Návrh a výroba zubnej náhrady pomocou CAD/CAM systému CEREC
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Schottert
Utilization of Reverse Engineering in Production of Clockwork Gearing
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Schuster
3D skenovanie a reverzné inžinierstvo
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Struhár
Využitie technológie počítačovej tomografie a Rapid Prototyping na návrh protézy v biomedicíne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Struhár
Využitie 3D digitalizácie a Rapid Prototyping pri návrhu a výrobe modelu ručnej strelnej zbrane
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tamara Sýkorová
Využitie röntgenových lúčov pri 3D digitalizácii (röntgenové skenery a počítačová tomografia)
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Attila Szabó
Návrh a výroba častí karosérie diaľkovo ovládaného modelu automobilu pomocou počítačom podporovaných technológií
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Šarmír Laliová
Počítačom podporované technológie v stomatológii
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Richard Šaróka
Prípadová štúdia využitia procesu Reverse Engineering
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Šimončič
Návrh technologických parametrov pre gravírovanie laserom
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Škoda
Návrh a výroba elektrickej gitary laminovaním
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Škoda
Využitie CAD pri navrhovaní hudobného nástroja
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Štefánik
Návrh a výroba zatváracieho noža využitím CA systémov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Šurinová
Modernizácia posuvného meradla s použitím lineárneho vedenia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Csaba Trencsik
Porovnanie softvérov PowerMill, SURFCAM a SprutCAM
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Trnka
Počítačová podpora návrhu malého jednostopového motorového vozidla
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Elena Vargová
Meranie nepresnosti vedenia obrábacieho stroja optickou metódou
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Vičík
Porovnanie súčiastok vyrobených technológiou CNC frézovania a technológiou Rapid Prototyping
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Vičík
Praktické problémy pri zbere dát pri 3D digitalizácii
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Virág
Vplyv technologických parametrov na výslednú kvalitu komponentu dverného panelu automobilu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Virág
3D skenovanie veľkorozmerných objektov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Vittek
Vplyv orientácie CAD modelu pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Rastislav Vlnka
Optické meranie a kontrola tvarových plôch
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Vozár
Možnosti nízkonákladového 3D skenera
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Vozár
Zostrojenie a návrh možností zlepšenia nízkonákladového 3D skenera
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Zigo
3D skenovanie pomocou aktívnej triangulácie (video)
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Zicho
Návrh a výroba pamätnej medaily
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Zvončan
Návrh konštrukcie hydraulického silentbloku s nízkou dynamickou tuhosťou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná