22. 9. 2019  20:11 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Počítačová podpora návrhu malého jednostopového motorového vozidla
Autor: Ing. Juraj Trnka
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Počítačová podpora návrhu malého jednostopového motorového vozidla
Abstrakt:TRNKA, Juraj: Počítačová podpora návrhu malého jednostopového motorového vozidla. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií. Školitel: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2015. 68 s. Cieľom práce je návrhnúť male jednostopove motorového vozidla v softvéri Delcam PowerSHAPE a preskúmať možnosti výroby prototypu. Prvá kapitola bakalárskej práce sa venuje sa venuje základným pojmom, a opisom technológií Reverzného inžinierstva a technológii Rapid prototyping. Druhá kapitola je venovaná motocyklom. Opisuje postup tvorby motocyklu od návrhu po prototyp u firmy Yamaha. A prináša základné informácie pre tvorbu motocykla. Tretia, najobsiahlejšia kapitola sa venuje samotnému návrhu motocykla. Opisuje postup modelovania jednotlivých častí v softvéry Delcam PowerSHAPE. Ako i postup tvorby komplexnej zostavy z daných častí. Jej výsledkom je počítačový model malého motocykla. Posledná kapitola je zhodnotenie nadobudnutých skúsenosti, opisuje pozitíva a negatíva modelovania v danom softvéry, ako i skúsenosti z tvorby prototypu. A v neposlednom rade, prináša možnosti do budúcna.
Kľúčové slová:CAD, Rapid Prototyping, spätné inžinierstvo, motocykel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene