22. 9. 2019  20:30 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv orientácie CAD modelu pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastky
Autor: Ing. Marek Vittek
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Peter Gogola, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv orientácie CAD modelu pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastky
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je zistiť vplyv orientácie pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť súčiastok. Súčiastkou, na ktorej bol experiment vykonávaný bol model ľudskej sánky. Sánky boli vytlačené na tlačiarni Zortrax M200 a následne skenované 3D optickým zariadením GOM ATOS TripleScan II a potom vyhodnotené. Teoretická časť opisuje Rapid Prototyping (RP), metódy RP, CAM softvéri, chyby vytlačeného modelu a samotný vplyv orientácie. Praktická časť opisuje tlač a skenovanie súčiastky. Jednotlivé modely sánky sú porovnávané v softvéri GOM Inspect. Výstupom zo softvéru sú hodnoty odchýlok výtlačkov a hodnoty odchýlok samotných orientácií. Na záver sú vypracované tabuľky s priemernými odchýlkami a reporty s farebnými mapami odchýlok.
Kľúčové slová:Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling, vplyv orientácie, 3D tlač, 3D optické skenovanie, GOM Inspect

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene