22. 9. 2019  20:25 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhotovenie anatomicky tvarovanej počítačovej klávesnice pomocou Reverse Engineering a Rapid Prototyping
Autor: Ing. Kristián Pogány
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Peter Kleinedler, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhotovenie anatomicky tvarovanej počítačovej klávesnice pomocou Reverse Engineering a Rapid Prototyping
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a výrobou prototypu počítačovej klávesnice, ktorý je anatomicky tvarovaný a jedinečný v dizajne. Práca na začiatku podá prehľad podstaty technológie Reverse Engineering a význam rýchlej výroby prototypov. Hlavnou náplňou druhej kapitoly je podrobný popis postupu návrhu prototypu klávesnice, analýza možností tvarovania klávesov a reálnosť výroby. Prototyp je rozdelený na 2 časti: prvou časťou prototypu klávesnice je samotné "telo", ktoré je navrhnuté so zreteľom na komfort a dizajn a druhou časťou sú klávesy rôznych tvarov, namodelované v CAD softvéri alebo zhotovené pomocou údajov získaných procesom Reverse Engineering. Najdôležitejšou časťou diplomovej práce je analýza, opis a riešenie chýb i problémov, ktoré sa vyskytli počas výroby na Rapid Prototyping zariadení Prusa Mendel i3. Prototyp počítačovej klávesnice je navrhnutý na každodennú prácu s počítačom ale aj prispôsobený na modelovanie s CAD systémom. Výstupom predloženej práce je vyrobený a následne zmontovaný prototyp počítačovej klávesnice na základe návrhov autora diplomovej práce.
Kľúčové slová:Prototyp, Počítačová klávesnica, Rapid Prototyping

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene