22. 9. 2019  21:03 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba šperkovnice pomocou počítačom podporovaných technológií
Autor: Ing. Andrea Plankóová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Júlia Hricová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba šperkovnice pomocou počítačom podporovaných technológií
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou šperkovnice pomocou počítačom podporovaných technológií. V prvej kapitole diplomovej práce je popísaná história a súčasnosť výroby šperkovníc, softvéry ktoré sa používali pri návrhu tvaru a umeleckej stránky. Tiež je popísaný Rapid Prototyping a podrobnejšie metóda Fused Deposition Modeling (FDM), s ktorou sa vyhotoví šperkovnica. V druhej kapitole diplomovej práce je popísané modelovanie tvaru šperkovnice, ktorý bol namodelovaný v programe Delcam PowerSHAPE. Táto časť tiež opisuje postup vytvorenia reliéfov pomocou softvéru Delcam ArtCAM. V tretej kapitole diplomovej práce je popísaný postup výroby šperkovnice pomocou metódy FDM. Štvrtá kapitola diplomovej práce obsahuje zhodnotenie tvorby šperkovnice, kde sa berú do úvahy časové a ekonomické hľadiská a tiež chyby vyskytujúce sa pri vyhotovení šperkovnice. Diplomová práca má za cieľ oboznámiť záujemcov s aditívnou metódou FDM a s postupom tvorby reliéfov pomocou softvéru Delcam ArtCAM.
Kľúčové slová:šperkovnica, Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling, softvér Delcam ArtCAM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene