22. 9. 2019  21:02 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba častí diaľkovo ovládaného modelu automobilu pomocou Reverse Engineering a Rapid Prototyping
Autor: Ing. Zsolt Pasztorek
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba častí diaľkovo ovládaného modelu automobilu pomocou Reverse Engineering a Rapid Prototyping
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou častí diaľkovo ovládaného modelu automobilu. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole diplomovej práce sú vysvetlené dostupné technológie, ktoré sú používané v reverznom inžinierstve a takisto sú vysvetlené známe Rapid Prototyping metódy. Druhá časť diplomovej práce sa zaoberá postupom digitalizácie častí diaľkovo ovládaného modelu automobilu a úpravou získaných 3D dát kvôli vhodnosti pre výrobu Fused Deposition Modeling metódou. V tretej časti práce je opísaná výroba diaľkovo ovládaného modelu automobilu pomocou FDM metódy. Posledná časť práce sa zaoberá zhodnotením vzhľadom na vhodnosť vybranej technológie z technologického a ekonomického hľadiska.
Kľúčové slová:polygonálny model, Delcam PowerSHAPE 2015, Fused Deposition Modeling, Leapfrog Creatr, 3D skener, GOM ATOS II Triple Scan

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene