22. 9. 2019  20:16 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Meranie a určenie presnosti tvaru a rozmerov kontrolného prípravku
Autor: Ing. Richard Čaja
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie a určenie presnosti tvaru a rozmerov kontrolného prípravku
Abstrakt:Diplomová práca sa v prvej kapitole venuje prehľadu základnej problematiky, konkrétne toleranciám a následne kontrolným prípravkom kde sú zahrnuté aj firmy zaoberajúce sa výrobou týchto kontrolných prípravkov. V tejto kapitole je obsiahnutý aj stručný popis firmy Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o. ktorá, poskytla kontrolný prípravok pre meranie uskutočnené v tejto práci. Možnosti merania kontrolných prípravkov sú popísane taktiež v spomínanej kapitole. V druhej kapitole je popísané samotné meranie ktoré, bolo uskutočnené v Centre excelentnosti 5-osového obrábania na STU MTF. Tretia kapitola je venovaná porovnaniu nameraných hodnôt s pôvodným CAD modelom, ktorý bol poskytnutý firmou Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o. Dané porovnávanie a úprava nameraných dát bola uskutočnená v programe GOM Inspect. Posledná časť diplomovej práce je venovaná samotnému zhodnoteniu nameraných výsledkov.
Kľúčové slová:meranie, optický 3D skener GOM ATOS, kontrolný prípravok, fotogrametrický systém GOM TRITOP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene