22. 9. 2019  20:59 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv hrúbky vrstvy objektu pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť dielu
Autor: Bc. Jakub Blaha
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Molnár
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv hrúbky vrstvy objektu pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť dielu
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na vplyv hrúbky vrstvy objektu pri metóde FDM na rozmerovú a tvarovú presnosť dielu. V teoretickej časti sa venuje hlavne rozličným metódam aditívnych technológií a zberu dát skenovaním. Vyrábaná súčiastka bola získaná 3D skenom ľudských zubov. Výroba prebehla na tlačiarni Zortrax M200. Súčiastky boli vyrobené v troch rôznych hrúbkach vrstvy. Každý vyrobený výtlačok bol spätne digitalizovaný pomocou 3D skenera GOM ATOS Triple Scan II. Digitalizované výsledky boli analyzované v programe GOM Inspect 2016. V závere práce je zhodnotenie získaných výsledkov.
Kľúčové slová:hrúbka vrstvy, Fused deposition modeling, Aditívne metódy výroby, Rapid Prototyping

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene