22. 9. 2019  20:19 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Počítačom podporovaný návrh a výroba prevodovky nákladného automobilu v zmenšenej mierke
Autor: Bc. Jakub Čulen
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ján Milde, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Počítačom podporovaný návrh a výroba prevodovky nákladného automobilu v zmenšenej mierke
Abstrakt:Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickým opisom jednotlivých technológií rýchleho prototypovania, opisom CAD programov a predstavením softvéru SolidWorks. Druhá časť obsahuje postup tvorby digitálneho modelu prevodovky pomocou CAD programu SolidWorks a popis jednotlivých krokov návrhu. V tretej časti práce je opísaný postup výroby prevodovky pomocou zariadenia Dremel 3D. Montáž jednotlivých dielov prevodovky do funkčného celku. Posledná časť práce obsahuje zhodnotenie vyrobenej prevodovky z hľadiska ekonomickej a technickej stránky.
Kľúčové slová:Dremel, 3D tlač, Rapid Prototyping, SolidWorks

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene