22. 9. 2019  20:15 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba ortézy pomocou CA technológií
Autor: Ing. Matej Čapkovič
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba ortézy pomocou CA technológií
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou ortézy pomocou vybraných počítačom podporovaných technológií. V teoretickej časti práce sú opísané rozdelenia zdravotníckych pomôcok, súčasti ortéz a spôsoby získavania dát potrebných pre výrobu ortéz. Ďalej je tu charakterizovaný pojem Rapid Prototyping (RP), opis vybraných RP metód a ich výhody a nevýhody. Podrobnejší opis je venovaný metóde Fused Deposition Modeling a materiálom, ktoré sa pri tejto metóde využívajú. Návrhová časť práce sa začína opisom materiálov z ktorých sa bude ortéza vyrábať a získavaním dát dolnej končatiny. Tie sú nasledovne upravované pre ďalšie použitie. Návrh sa realizuje v programoch Dassault Systèmes SolidWorks 2015 a Autodesk Meshmixer. Vo výrobnej časti práce sú opísané dôvody pre výber 3D tlačiarne na ktorej sa bude ortéza vyrábať. Sú tu stručne opísané techniky na získavanie potrebnej teploty a iných parametrov tlače a nakoniec sú modely vytlačené. V zhodnotení sú zhrnuté získané poznatky a opísané niektoré problémy a chyby, ktoré sa vyskytli pri návrhu a výrobe ortézy.
Kľúčové slová:Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling, modelovania roztaveným povlakovaním, 3D skenovanie, ortéza, Meshmixer, SolidWorks, RP, FDM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene