22. 9. 2019  20:20 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba vybraného objektu pri zachovaní jeho funkčných a mechanických vlastností
Autor: Ing. Ivan Molnár
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Vagovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba vybraného objektu pri zachovaní jeho funkčných a mechanických vlastností
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou zvoleného objektu pri zachovaní jeho funkčných a mechanických vlastností. Teoretická časť je venovaná popisu výrobnej technológie daných súčiastok, teda technológie Rapid Prototyping, jej využitiu, výhodám a nevýhodám. V tejto časti sú spomenuté aj najviac používané metódy tejto technológie s ich popisom a princípom procesu výroby týmito metódami. Neskôr práca pojednáva s návrhom zvolených súčiastok dvomi odlišnými metódami a optimalizáciou tvaru a rozmerov týchto objektov. Ďalej sa popisuje proces výroby navrhnutých objektov a v poslednej kapitole sa práca venuje zhodnoteniu nadobudnutých výsledkov návrhu a výroby zvolených objektov. Cieľom práce je navrhnúť a následne vyrobiť zvolené súčiastky tak, aby bola zachovaná ich funkčnosť so zreteľom na optimalizáciu tvaru a rozmerov týchto objektov.
Kľúčové slová:Fused Depositoin Modeling, Rapid Prototyping, funkčné a mechanické vlastnosti, optimalizácia tvaru a rozmerov objektu, ruka, dlaha, 3D skenovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene