22. 9. 2019  20:20 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tvorba CAD plôch na základe polygónového modelu
Autor: Ing. Šimon Lecký
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba CAD plôch na základe polygónového modelu
Abstrakt:Práca je zameraná na tvorbu CAD plôch z danej importovanej polygónovej siete. Po procese skenovania modelu vznikne mrakno bodov, ktoré sa následne spolygonizuje a tým vznikne polygónová sieť. Polygónová sieť vo formáte STL často krát nie je postačujúca a preto je potrebné vytvoriť CAD model v požadujúcom formáte (napr. IGES alebo STEP) pomocou reverzného inžinierstva. Pre takéto potreby sa využívajú softvéry pre reverzné inžinierstvo prípadne komplexné CAD softvéry, ktoré sú vhodné aj pre reverzné inžinierstvo. Prvá kapitola sa zaoberá prehľadom a štúdiom danej problematiky resp. analýzou súčasného stavu v oblasti reverzného inžinierstva. Druhá kapitola sa zaoberá 3D digitalizáciou. Použitím 3D skenovania získame mrak bodov danej súčiastky a z mraku bodov následne vytvoríme model súčiastky vo formáte STL. V tretej kapitole sú predstavené stratégie reverzného inžinierstva aplikované na danú súčiastku v programe Delcam PowerSHAPE. Posledná kapitola sa venuje zhodnoteniu získaných poznatkov.
Kľúčové slová:reverzné inžinierstvo, reverzné modelovanie, 3D digitalizácia, polygónová sieť, Delcam PowerShape, CAD model, GOM Inspect V8

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene