22. 9. 2019  20:19 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vybraných parametrov Fused Deposition Modeling na kvalitatívne vlastnosti súčiastky
Autor: Ing. Roland Beláni
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vybraných parametrov Fused Deposition Modeling na kvalitatívne vlastnosti súčiastky
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na skúmanie vybraných parametrov 3D tlače na kvalitatívne vlastnosti súčiastok. Vyrábanou súčiastkou bol reálny model ľudskej čeľusti získaný 3D digitalizáciou pomocou počítačovej tomografie. Výroba súčiastok bola realizovaná na 3D tlačiarni Zortrax M200 so štyrmi rôznymi parametrami hustoty vnútornej výplne. Takto vyrobené súčiastky boli digitalizované optickým 3D skenerom GOM ATOS Triple Scan II a následne vyhodnocované. Teoretická časť sa zaoberá štúdiom technológií Rapid Prototyping, parametrov 3D tlače a metódam 3D digitalizácie. Praktická časť opisuje postup úpravy modelu čeľusti, výroby súčiastok na tlačiarni a postup digitalizácie výtlačkov 3D optickým skenerom. Na záver sú vyhotovené reporty z porovnávacích analýz pre jednotlivé výtlačky a spracované tabuľky s priemernými hodnotami odchýlok pre samotné výtlačky a skupiny výtlačkov s rovnakou hustotou vnútornej výplne.
Kľúčové slová:Rapid Prototyping, aditívna výroba, Fused Deposition Modeling, 3D optické skenovanie, 3D digitalizácia, Delcam PowerSHAPE, GOM Inspect

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene