22. 9. 2019  21:05 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a výroba prototypovej súčiastky pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarne
Autor: Bc. Jakub Hrnčiar
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba prototypovej súčiastky pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarne
Abstrakt:V prvej časti bakalárskej práce sú opísané možnosti výroby prototypov, teoretický rozbor technológie Rapid Prototyping (RP) a opis vybraných metód RP. Druhá časť je zameraná na jednotlivé kroky montáže a následný test 3D tlačiarne pracujúcej s technológiou Fused Deposition Modeling (FDM). Tretí bod práce obsahuje tvorbu konkrétnej prototypovej súčiastky pomocou CAD softvéru Delcam PowerSHAPE a postup jednotlivých krokov návrhu. V ďalšom bode práce je uvedený a opísaný postup výroby prototypu pomocou tlačiarne Prusa I3. Na spracovanie 3D modelu a komunikáciu s výrobným zariadením bol použitý softvér RepetierHost. Posledná časť práce obsahuje ekonomické zhodnotenie výroby danej prototypovej súčiastky a opis z technického hľadiska.
Kľúčové slová:Rapid Prototyping, Delcam PowerSHAPE, 3D tlač, Prusa I3

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene