21. 9. 2019  19:18 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh cyklistickej prilby na mieru
Autor: Bc. Erik Machala
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. František Jurina
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh cyklistickej prilby na mieru
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zaoberá návrhom cyklistickej prilby na mieru. Práca obsahuje všetky potrebné informácie z oblasti cyklistických prilieb. V prvej kapitole sa venuje teoretickým poznatkom z danej oblasti a to hlavne historickému vývoju cyklistických prilieb, konštrukčnému riešeniu, použitým materiálom na výrobu cyklistických prilieb, Inmold technológii, definovaniu jednotlivých funkcií cyklistickej prilby a bezpečnostným štandardom pre cyklistické prilby. V druhej kapitole sa práca zaoberá princípom 3D optických skenerov a venuje sa 3D skenovaniu ľudskej hlavy. Cieľom 3D skenovania je získanie informácií o rozmeroch a geometrii ľudskej hlavy, kde výstupom je zdigitalizovaný model hlavy vo formáte *.stl. Tretia kapitola tejto práce sa zaoberá modelovaním cyklistickej prilby v CAD softvéri PowerShape od spoločnosti Autodesk. Vstupom pre toto modelovanie je zdigitalizovaný model hlavy. Štvrtá kapitola obsahuje zhodnotenie procesu navrhovania cyklistickej prilby.
Kľúčové slová:dizajn, cyklistická prilba, 3D digitalizácia, počítačová podpora návrhu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene