22. 9. 2019  20:13 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba ortopedickej pomôcky pomocou CA technológií
Autor: Ing. Viktor Čepko
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba ortopedickej pomôcky pomocou CA technológií
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnutie a samotná výroba ortopedickej vložky pomocou CA technológií. V prvej kapitole sa diplomová práca zaoberá štúdiom literatúry, nadobúdame nové poznatky z oblasti ortopédie, jej samotnej histórie, pojmami a následne prechádza na nové trendy v oblasti technológie, kde sa oboznámi s doteraz používanými technikami výroby. Ďalej sa zaoberá metódami Reverse Engineering a Rapid Prototyping. V nasledujúcej kapitole prechádza k optickému skenovaniu reálnej ortopedickej vložky. Získaný sken sa upravuje až po získanie STL modelu ortopedickej vložky. Model sa upravuje a získava sa viac návrhov so zreteľom zachovania funkcie. V tretej kapitole sa zaoberá samotnou tvorbou na 3D tlačiarni. Vytlačene návrhy sa analyzujú a vyhodnocujú. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť takú ortopedickú vložku, ktorá bude mať zachovanú funkciu pri rôznych konštrukčných zmenách.
Kľúčové slová:ortopédia, ortopedická vložka, CA technológie, aditívna výroba, Reverse Engineering, Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene