22. 9. 2019  20:17 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tvorba CAD modelov pomocou reverzného inžinierstva
Autor: Ing. Michal Kubala
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Michaela Kritikos, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba CAD modelov pomocou reverzného inžinierstva
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je vytvorenie CAD modelov pomocou reverzného inžinierstva pre ďalšie použitie modelov pri návrhu skútra. Prvá časť práce sa zaoberá štúdiom danej problematiky, vysvetľuje čo je reverzné inžinierstvo, rozoberá jednotlivé fázy reverzného inžinierstva, ako je princíp 3D digitalizácie a problémy ktoré môžu pri digitalizácií objektov vzniknúť. Ďalej sú opísané základné spôsoby tvorby modelov ale aj spôsoby tvorby modelov pomocou reverzného inžinierstva. Po teoretickej časti je v praktickej časti vyobrazené, ako boli vybrané súčiastky zdigitalizované pomocou optického 3D skeneru GOM ATOS, následne je opísané, ako sa tieto naskenované dáta na potrebných miestach museli opraviť. V tretom bode je zobrazená tvorba samotných CAD modelov v programe Autodesk PowerShape. V zhodnotení práce sa tieto modely porovnali s nasnímanými dátami.
Kľúčové slová:3D digitalizácia, tvorba CAD modelov, úprava polygónovej siete, reverzné inžinierstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene