21. 9. 2019  19:50 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:3D digitalizácia vybraných komponentov autosedadla
Autor: Ing. Lukáš Koníček
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:3D digitalizácia vybraných komponentov autosedadla
Abstrakt:Téma diplomovej práce je zameraná na vytvorenie CAD modelu z fyzicky už existujúceho komponentu autosedadla na základe príslušnej importovanej polygonálnej siete. Na skenovanie komponentu sa využíva 3D skener založený na princípe aktívnej triangulácie GOM ATOS TripleScan SO II a počítačový tomograf Zeiss Metrotom 1500. Pre reverzné modelovanie sú použité softvéry Autodesk PowerShape a Dassault Systèmes CATIA V5. Výstupom sú dva modely vybraného komponentu exportované v súborovom formáte .stp. Prvá kapitola práce sa zaoberá teoretickým prehľadom problematiky 3D digitalizácie a reverzného inžinierstva. V druhej kapitole je popísaný postup samotnej 3D digitalizácie. Tretia kapitola sa venuje reverznému modelovaniu vybraného komponentu. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov sa nachádza v štvrtej kapitole.
Kľúčové slová:3D digitalizácia, 3D skener, reverzné inžinierstvo, autosedadlo, reverzné modelovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene