22. 9. 2019  21:01 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Úprava dizajnu časti automobilu pomocou reverzného inžinierstva
Autor: Bc. Peter Nagy
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ján Milde, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úprava dizajnu časti automobilu pomocou reverzného inžinierstva
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je nadobudnúť praktické skúsenosti z oblasti reverzného inžinierstva, prostredníctvom úpravy dizajnu vybranej časti automobilu a všetkých náležiacich krokov. Práca obsahuje charakteristiky reverzného inžinierstva, priestorovej digitalizácie a metódy rýchlej výroby prototypov. Súčasťou práce je aj praktické overenie týchto teoretických informácií pomocou 3D optického skenovania vybranej časti automobilu 3D optickým skenerom GOM ATOS II Triple Scan SO MV 320, jej editácie v CAD softvéri CATIA V5 a výroby modifikovanej časti na 3D FDM tlačiarni Original Prusa i3 MK3. Takto zhotovený výrobok bude použitý na demonštráciu problematiky reverzného inžinierstva, respektíve 3D FDM tlače.
Kľúčové slová:reverzné inžinierstvo, priestorová digitalizácia, 3D optické skenovanie, metóda rýchlej výroby prototypov, FDM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene