Oct 25, 2020   3:23 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identification number: 38280
University e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts
     
     Lesson
     
Final thesis     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of Fused Deposition Modeling Parameters on Mechanical Properties of Produced Parts
Written by (author):
Ing. Roland Rendek
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Opponent:
Ing. Peter Gogola, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výrobkov
Summary:
Diplomová práca je zameraná na štúdium vplyvu parametrov metódy FDM na mechanické vlastnosti výrobkov. Prvá kapitola opisuje princíp a technologické parametre metódy, výhody a nevýhody a je analyzovaný súčasný stav problematiky. Druhá kapitola sa zaoberá voľbou vhodných skúšobných telies a skúšobných zariadení a výrobou vzoriek. Tretia kapitola sumarizuje výsledky zo skúšok vykonaných na vzorkách a sú vytvorené závislosti pevnosti od vybraných technologických parametrov. Štvrtá kapitola využíva získané výsledky a tie sú použité pri výrobe konkrétnych súčiastok. Súčiastky boli vyrobené tak, aby sa dala porovnať výroba s cieľom maximálnej pevnosti a výroba s cieľom minimálneho času výroby. Piata kapitola pridáva ekonomický faktor, ktorý je pri výrobe kľúčový. Hodnotí, aké nastavenie výrobného procesu je najvýhodnejšie z pohľadu mechanických vlastností a z pohľadu času výroby. Z výsledkov vyplýva, že výhodnejšie je nastaviť výrobu tak, aby bol čas výroby minimálny a tým dosiahnuť maximálny zisk.
Key words:metóda FDM, Fused Deposition Modeling, technologické parametre, mechanické vlastnosti, aditívna výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited