14. 11. 2019  20:07 Irma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výrobkov
Autor: Ing. Roland Rendek
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Peter Gogola, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výrobkov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na štúdium vplyvu parametrov metódy FDM na mechanické vlastnosti výrobkov. Prvá kapitola opisuje princíp a technologické parametre metódy, výhody a nevýhody a je analyzovaný súčasný stav problematiky. Druhá kapitola sa zaoberá voľbou vhodných skúšobných telies a skúšobných zariadení a výrobou vzoriek. Tretia kapitola sumarizuje výsledky zo skúšok vykonaných na vzorkách a sú vytvorené závislosti pevnosti od vybraných technologických parametrov. Štvrtá kapitola využíva získané výsledky a tie sú použité pri výrobe konkrétnych súčiastok. Súčiastky boli vyrobené tak, aby sa dala porovnať výroba s cieľom maximálnej pevnosti a výroba s cieľom minimálneho času výroby. Piata kapitola pridáva ekonomický faktor, ktorý je pri výrobe kľúčový. Hodnotí, aké nastavenie výrobného procesu je najvýhodnejšie z pohľadu mechanických vlastností a z pohľadu času výroby. Z výsledkov vyplýva, že výhodnejšie je nastaviť výrobu tak, aby bol čas výroby minimálny a tým dosiahnuť maximálny zisk.
Kľúčové slová:metóda FDM, Fused Deposition Modeling, technologické parametre, mechanické vlastnosti, aditívna výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene