22. 9. 2019  20:24 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN
Autor: Ing. Ján Palko
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Michaela Kritikos, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou prototypu prepravného prípravku pre ložiskové jednotky TBU 130x230x160 TN. Prepravný prípravok slúži na zabezpečenie bezporuchovosti ložiskovej jednotky počas jej prepravy a skladovania. V teoretickej časti práce je podrobne popísané štúdium problematiky navrhovania prepravných prípravkov so zameraním na ložiskové jednotky. Hlavný dôraz je pritom kladený na celkový prehľad v danej problematike. Jednotlivé body teoretickej časti práce popisujú rozdelenie ložiskových jednotiek, ich funkciu, použitie, či konštrukciu. Nasleduje rozbor dôvodov použitia prepravného prípravku poukázaním na možnosti poškodenia valivých ložísk a napokon rozbor konštrukcie a výrobných možností samotného prepravného prípravku. Druhá časť práce sa venuje rozboru súčasne používaného riešenia v danej oblasti pomocou moderných počítačom podporovaných (CA) technológií. Nosnou časťou je praktická časť, v ktorej je realizovaný samotný návrh prepravného prípravku na základe získaných vedomostí z teoretickej časti práce a výroba prepravného prípravku. Návrh, analýzy a konštrukčná dokumentácia sú vytvorené v konštrukčnom softvéri spoločnosti Autodesk, Inventor 2018. Prototyp prípravku je vyrobený aditívnou výrobou, metódou Fused Deposition Modeling. Na vyrobenom prototype sú overené konštrukčné parametre a funkcia prípravku.
Kľúčové slová:kuželíkové ložisko, poškodenia valivých ložísk, Rapid Prototyping, GOM Inspect, Autodesk Inventor 2018

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene