22. 9. 2019  20:16 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe rámu okuliarov
Autor: Bc. Miroslav Michálik
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe rámu okuliarov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe rámu okuliarov. Bakalárska práca je jednotlivo rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola predstavuje základný literárny prehľad danej problematiky zaoberajúci sa rámom okuliarov z hľadiska konštrukcie rámu okuliarov, dizajnu rámu, používaných materiálov a technológií pri výrobe rámu. V ďalšej kapitole bolo potrebné riešiť návrh rámu okuliarov s využitím 3D digitalizácie hlavy a zhotoviť funkčný model prostredníctvom softvéru Autodesk PowerShape. Obsahom tretej kapitoly je výroba rámu okuliarov s použitím funkčného modelu rámu a technológie aditívnej výroby (metódy Fused Deposition Modeling). Záverečná kapitola predstavuje zhodnotenie celkového procesu návrhu a výroby rámu okuliarov.
Kľúčové slová:CAD, modelovanie rámu, výroba rámu, Okuliare, 3D tlač (FDM)

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene