22. 9. 2019  20:21 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hybridné výrobné systémy
Autor: Dávid Javor
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je rozpracovaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hybridné výrobné systémy
Abstrakt:JAVOR, Dávid. Hybridné výrobné systémy. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. - Trnava: MTF STU, 2019. 55 s. Prvá časť bakalárskej práce sa venuje hybridným výrobným technológiám. Keďže je táto problematika veľmi rozsiahla, prvá kapitola sa zameriava na podrobný popis tejto problematiky. Prvá časť sa teda venuje klasifikácii hybridných výrobných systémov, hybridnej výrobe a laserovému tvárneniu. Taktiež sa v tejto časti objavuje podrobný popis hybridných foriem a procesov obrábania. V prvej časti je teda teoretické zameranie na obecné informácie o tejto problematike, ktoré sú spracované do hĺbky. Druhá časť práce je na rozdiel od prvej zameraná na hybridné stroje zaoberajúce sa prepojením aditívnej a substrakčnej výroby. Táto časť je vo veľkej miere venovaná samotným firmám, ktoré hybridné výrobné systémy vytvárajú a zaoberajú sa touto problematikou. Druhá kapitola obsahuje aj presný popis a strojov, ktoré jednotlivé firmy ponúkajú. V tretej časti sú zhrnuté poznatky o tejto problematike a jej plusoch a mínusoch.
Kľúčové slová:Directed Energy Deposition, hybridné výrobné systémy, aditívna výroba, substrakčná výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene