22. 9. 2019  20:54 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh konštrukcie veterného kolesa s prevodovým mechanizmom - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
Autor: Lukáš Gross
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ján Milde, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je rozpracovaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh konštrukcie veterného kolesa s prevodovým mechanizmom - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
Abstrakt:GROSS, Lukáš: Návrh konštrukcie veterného kolesa s prevodovým mechanizmom – projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií - Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD – Trnava: MTF STU, 2019. 48 s. Cieľom práce je zostrojiť funkčný aj nefunkčný zmenšený model veternej studne v obci Trávnica za použití technológie 3D tlače. V prvej kapitole sa práca zaoberá históriou veterných púmp vo svete, mechanizmom Daniela Halladaya a svetový progres v používaní veterných púmp. Tiež sa tu nachádza problematika týkajúca sa veternej studne v Trávnici. Druhá kapitola sa zaoberá návrhom konštrukcie stožiaru. Toto zahrnuje tvorbu 3D modelov v programe PowerShape Ultimate 2018 pre nefunkčný aj funkčný prototyp. Tiež tlač na 3D tlačiarni na fakulte alebo inde a výrobu obidvoch prototypov. Tretia kapitola obsahuje zhodnotenie celej práce, procesu konštrukcie, tvorby modelov, problémy ktoré vznikli pri návrhoch aj pri konštrukcií a finančné zhodnotenie celého projektu.
Kľúčové slová:modelovanie, veterná studňa, 3D tlač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene