21. 9. 2019  19:28 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh konštrukcie pákového mechanizmu a pumpy - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
Autor: Bc. Dávid Pňaček
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh konštrukcie pákového mechanizmu a pumpy - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
Abstrakt:PŇAČEK, Dávid: Návrh konštrukcie pákového mechanizmu a pumpy – projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019. 56 s. Bakalárska práca sa zaoberá návrhom CAD modelu veternej studne a jeho zostrojením, pomocou aditívnej výroby ako nefunkčný, ale aj funkčný model. Prvá kapitola bakalárskej práce sa venuje hlavne teoretickým poznatkom, a to histórii veterných púmp vo svete, mechanizmu Daniela Halladaya, svetovému pokroku vo výrobe veterných čerpadiel a jednotlivým krajinám, ktoré využívajú tieto čerpadlá ako Holandsko, Kréta, a Slovensko, ale aj kontinent ako je Afrika. Taktiež sa zaoberá konkrétnou problematikou v obci Trávnica, kde rozoberá históriu tejto pumpy, pôvodnej konštrukcie, kde niektoré časti boli zmenené, funkčnosti každej časti pumpy a princípu fungovania plunžrového čerpadla. Druhá kapitola je vyhradená na samotné modelovanie, najprv v reálnej mierke pákového mechanizmu a pumpy, návrhu nefunkčnej makety, jej modelovanie a samotná realizácia na 3D tlačiarni. Po nefunkčnom modely sa navrhla funkčná maketa studne, ktorá je nakreslená o niečo väčšie kvôli funkčnosti a je zostrojená pomocou modelárskych komponentov, ale aj pomocou aditívnej výroby. Tretia kapitola obsahuje zhodnotenie celého procesu konštruovania a výroby funkčnej aj nefunkčnej makety studne, problémy vzniknuté pri konštruovaní a finančné zhodnotenie.
Kľúčové slová:veterná studňa, stereolitografia, aditívna výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene