21. 9. 2019  19:11 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Počítačová podpora dizajnu a výroby v automobilovom priemysle
Autor: Bc. Matej Bellay
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Počítačová podpora dizajnu a výroby v automobilovom priemysle
Abstrakt:BELLAY, Matej: Počítačová podpora dizajnu a výroby v automobilovom priemysle. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií.- Školiteľ: Ing. Ladislav Morovič, PhD, Trnava: MtF STU, 2009 Kľúčové slová : výroba, automobil, návrh, modelovanie, konštrukcia, počítačová podpora Cieľom bakalárskej práce je prostredníctvom analýzy jednotlivých systémov na podporu počítačového dizajnu a výroby vyzdvihnúť výhody, prípadne poukázať na nedostatky, dnešných aplikácií, pouţívaných pri vývoji a konštrukcii automobilov. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvé dve sa zaoberajú charakterizovaním a rozdelením počítačovej podpory dizajnu a výroby zo všeobecného hľadiska. V tretej časti som sa zameral na analýzu najpouţívanejších systémov pri navrhovaní a výrobe automobilov. Záverečná časť obsahuje zhodnotenie analyzovaných aplikácií, ich vzájomné porovnanie. Tieţ je v nej obsiahnutý rozdiel medzi dnešnou výrobou áut s pouţitím počítačových aplikácií na podporu dizajnu a výroby a bez pouţitia softvérov v minulosti.
Kľúčové slová:CAD, CAM, automobil


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene