22. 9. 2019  20:16 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bezdotykové meracie systémy v procese výroby automobilových karosérií
Autor: Bc. Ján Filka
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Michal Omámik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezdotykové meracie systémy v procese výroby automobilových karosérií
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo získanie a spracovanie informácií o bezkontaktných meracích systémoch v automobilovom priemysle. Práca spočívala vo vyhľadaní a spracovaní textov z anglického a slovenského jazyka a sledovaní a získavaní informácií priamo v teréne. Práca môže slúžiť ako pomôcka pri výučbe, alebo školení. V úvodnej časti sú opísané meracie systémy používané v automobilovom priemysle, ich funkčné princípy a použitie. V druhej časti je popis činnosti bezkontaktných meracích systémov a typy využívané v procese výroby. Vyhodnocovaním dát sa zaoberá tretia časť a v závere sú uvedené možnosti použitia v procese výroby.
Kľúčové slová:meranie, triangulácia, proces

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene