21. 9. 2019  19:37 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a výroba zjednodušeného modelu bicykla
Autor: Ing. Anna Harárová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Miloš Polakovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba zjednodušeného modelu bicykla
Abstrakt:HARÁROVÁ, Anna: Návrh a výroba zjednodušeného modelu bicykla.Bakalárska práca - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. -- Školiteľ: Ing. Ladislav Morovič, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2010. 63 s Bakalárska práca sa zaoberá návrhom zjednodušeného modelu bicykla pomocou CAD softvéru a následnou výrobou s využitím technológie Rapid Prototyping. Prvá kapitola s názvom Štúdium literatúry definuje pojem Rapid Prototyping, opisuje vybrané metódy -- ich princíp, používané materiály, výhody a nevýhody, oblasti použitia, technické parametre zariadení umožňujúcich výrobu predmetov a ukážky výrobkov vyrobených jednotlivými metódami. Druhá kapitola má názov Návrh zjednodušeného modelu bicykla s využitím CAD softvéru a poskytuje stručnú charakteristiku softvéru CATIA, v ktorom bol vytvorený model bicykla a opisuje postup pri jeho modelovaní. Tretia kapitola má názov Výroba modelu bicykla technológiou Rapid Prototyping a je autentickým opisom 3D tlače navrhnutého modelu bicykla metódou Three Dimensional Printing.
Kľúčové slová:CATIA, 3D model bicykla, Rapid Prototyping

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene