22. 9. 2019  21:14 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie CAD pri navrhovaní hudobného nástroja
Autor: Ing. Miroslav Škoda
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie CAD pri navrhovaní hudobného nástroja
Abstrakt:ŠKODA, Miroslav: Využitie CAD pri navrhovaní hudobného nástroja. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií. Školiteľ: Ing. Ladislav Morovič, PhD. - Trnava: MTF STU, 2009. 67 s. Kľúčové slová: CA systémy, CAD (Počítačom podporovaný návrh), CAM (Počítačom podporovaná výroba), SolidWorks, PowerMILL, 3D model, gitara, výroba, CNC riadenie. Bakalárska práca je zameraná na návrh dizajnu modelu gitary v CAD softvéri SolidWorks pre jeho možné následné využitie v CAM systéme a CNC technike v oblasti výroby elektrických gitár. Prvá kapitola bakalárskej práce sa zaoberá štúdiom literatúry v oblasti CAD/CAM systémov súvisiacich s témou bakalárskej práce. Druhá kapitola bakalárskej práce sa zaoberá využitím CAD/CAM systémov a CNC riadenia v oblasti výroby hudobného nástroja. Tretia kapitola bakalárskej práce sa zaoberá návrhom hudobného nástroja s využitím počítačovej podpory.
Kľúčové slová:CA systémy, CAD (Počítačom podporovaný návrh), výroba, CNC riadenie, CAM (Počítačom podporovaná výroba), SolidWorks, PowerMILL, 3D model, gitara


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene