22. 9. 2019  20:35 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie softvérov PowerMill, SURFCAM a SprutCAM
Autor: Ing. Csaba Trencsik
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie softvérov PowerMill, SURFCAM a SprutCAM
Abstrakt:V prvej kapitole je uvedený stručný prehľad CAD, CAM a CAD/CAM systémov. V ďalšom je uvedené rozdelenie jednotlivých systémov do skupín podľa ich rozsahu a účelu a stručný popis jednotlivých skupín. V závere tejto kapitoly sú predstavené niektoré vybrané CAM a CAD/CAM systémy. V druhej kapitole je predstavený CAD systém SolidWorks. Ďalej je uvedený výber a krátka charakteristika súčiastky, ktorá bude vyrábaná. V závere tejto kapitoly je uvedený postup modelovania vybranej súčiastky. V tretej kapitole je uvedený jeden CAD/CAM softvér a dva CAM softvéry. Pomocou týchto softvérov boli navrhnuté vhodné obrábacie stratégie pre výrobu vybranej súčiastky. V štvrtej kapitole je porovnanie v tretej kapitole predstavených softvérov a vyhodnotenie práce.
Kľúčové slová:CAD systémy, CAM systémy, SolidWorks, SURFCAM, CAD/CAM systémy, PowerMILL, SprutCAM, frézovanie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene