21. 9. 2019  20:10 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie mechanických vlastností skúšobných telies vyrobených vybranými metódami Rapid Prototyping
Autor: Ing. Peter Chudík
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie mechanických vlastností skúšobných telies vyrobených vybranými metódami Rapid Prototyping
Abstrakt:Cieľom danej práce je vyhodnotiť mechanické vlastnosti skúšobných vzoriek vyrobených troma rozdielnymi metódami Rapid Prototyping pomocou mechanických skúšok, a to statickou skúškou ťahom a dynamickou skúškou rázom v ohybe. Prvá časť práce pojednáva o Rapid Prototyping a jeho technológiách. Podrobne sú rozpracované najpoužívanejšie technológie Rapid Prototyping a osobitne som sa venoval technológiám Selective Laser Sintering, Laminated Object Manufacturing a Poly Jet Modeling, ktorými boli vyrobené skúšobné vzorky. Druhá časť práce sa venuje samotným mechanickým skúškam, skúške v ťahu a skúške rázom v ohybe. Ako posledná časť je uvedené vyhodnotenie, v ktorom sú uvedené získané výsledky a jednotlivé technológie porovnané.
Kľúčové slová:Rapid Prototyping, Selective Laser Sintering, Laminated Object Manufacturing, Poly Jet Modeling, Skúška v ťahu, Skúška rázom v ohybe


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene