21. 9. 2019  19:25 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:3D skenovanie veľkorozmerných objektov
Autor: Ing. Daniel Virág
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:3D skenovanie veľkorozmerných objektov
Abstrakt:Predložená bakalárska práca oboznamuje čitateľov o spôsoboch 3D skenovania veľkorozmerných objektov. V práci je čitateľ najprv oboznámený s problematikou v oblasti 3D skenovania a so základnými pojmami v tejto oblasti dôležitými pre pochopenie podstaty a fungovania 3D skenovania. Následne sú rozoberané jednotlivé spôsoby 3D skenovania t.j. súradnicové meracie stroje a prenosné meracie ramená, ktoré patria do skupiny kontaktných meracích zariadení. Ďalej zo skupiny bezkontaktných meracích zariadení sú tu 3D laserové skenery a laser trackery. Nakoniec je v práci popísané skenovanie pomocou štruktúrovaného svetla a fotogrametria. V práci sa uvádzajú druhy súradnicových systémov, v ktorých dané 3D skenovacie zariadenia pracujú. Ďalej sa pri všetkých systémoch uvádzajú výhody a nevýhody jednotlivých skenovacích zariadení a oblasti, v ktorých sa využívajú. Bakalárska práca obsahuje aj prílohy, v ktorej sú uvedené rôzne skenovacie systémy jednotlivých druhov a ich parametre. Práca má slúžiť ako rešerš a čitateľovi by mala poskytnúť základný rozhľad o 3D skeneroch a o problematike 3D skenovania veľkorozmerných objektov.
Kľúčové slová:štruktúrované svetlo, laser tracker, 3D skenovanie, veľkorozmerný objekt, laserové 3D skenovanie, fotogrametria, súradnicový merací stroj

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene