22. 9. 2019  20:41 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie röntgenových lúčov pri 3D digitalizácii (röntgenové skenery a počítačová tomografia)
Autor: Ing. Tamara Sýkorová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie röntgenových lúčov pri 3D digitalizácii (röntgenové skenery a počítačová tomografia)
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá využitím röntgenových lúčov pri nedeštruktívnom 3D skenovaní súčiastok. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s danou problematikou a skúmanie možností využitia röntgenových lúčov pri 3D röntgenovom skenovaní a počítačovej tomografii (CT) a ich následnej aplikácii v praxi. V teoretickej časti sa práca zaoberá základmi rádiológie, tzn. od vzniku röntgenového žiarenia cez princíp zobrazovania, až po následný rozbor možností aplikácie röntgenových a počítačových tomografov hlavne zameraných na medicínu a priemysel. V praktickej časti sa práca zaoberá konkrétnymi príkladmi počítačových tomografov, o ktorých informácie boli zisťované priamou návštevou týchto zariadení. Ďalej sa praktická časť venuje výskumu zameranom na porovnávanie presnosti merania priemyselného počítačového tomografu s iným typom 3D skenera a zhodnotenie súčasného stavu počítačových tomografov tak v Slovenskej republike, ako aj mimo nej.
Kľúčové slová:röntgenové žiarenie, počítačová tomografia, rádiológia, rádiografia, optické 3D skenovanie, röntgenová tomografia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene