21. 9. 2019  19:32 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie 3D digitalizácie a Rapid Prototyping pri návrhu a výrobe modelu ručnej strelnej zbrane
Autor: Ing. Filip Struhár
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Martin Kolník
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie 3D digitalizácie a Rapid Prototyping pri návrhu a výrobe modelu ručnej strelnej zbrane
Abstrakt:Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá súčasnými a historickými ručnými strelnými zbraňami. Predstaví možnosti 3D digitalizácie ručných strelných zbraní a na výrobu ich prototypov vhodné Rapid Prototyping metódy. Prvá kapitola sa zaoberá históriou a vývinom ručnej strelnej zbrane od prvých praktických strelných zbraní akou bola aj mušketa, až po moderný samopal FN P90. Taktiež je tu opísaná konštrukcia tohto samopalu v reálnej verzii a aj vo verzii airsoftovej repliky, ktorú mám k dispozícii. V praktickej časti bakalárskej práce je riešená 3D digitalizácia ručnej strelnej zbrane optickou metódou a úprava digitalizovaných dát smerujúca k zlepšeniu ergonómie tvaru zbrane pomocou vhodného softvéru. Druhá kapitola je zameraná na samotné 3D skenovanie a prevod objektu do digitálnej podoby, problémy, ktoré pri tejto činnosti vznikali a ich následné riešenie. Ďalej obsahuje aj popis najpoužívanejších metód pri 3D digitalizácii. V tretej kapitole som spracoval problematiku úpravy naskenovaného modelu z hľadiska ergonómie, kde bola požadovaná zmena tvaru niektorých častí modelu aby vyhovovala užívateľovi strelnej zbrane, vzniknutých nepresností pri digitalizácii a celkové problémy pri týchto zmenách. Samotná výroba novo navrhnutého dizajnu tela zbrane je popísaná vo štvrtej kapitole. V nej sa zameriavam na vybranú technológiu 3D tlače, ktorá bola zvolená pre vytvorenie modelu. Taktiež je aj opísaná samotná tlačiareň na ktorej bola realizovaná tlač objektu. Posledná piata kapitola je určená na zhodnotenie z hľadiska dosiahnutých výsledkov a z ekonomického hľadiska, ktoré je v dnešnej dobe rozhodujúcim faktorom.
Kľúčové slová:Strelná zbraň, Rapid Prototyping, 3D skenovanie, Modelovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene