22. 9. 2019  20:54 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Racionalizácia konštrukcií spájacích ťažných zariadení s využitím rezania materiálu pomocou laserového lúča
Autor: Ing. Karol Gejdoš
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Racionalizácia konštrukcií spájacích ťažných zariadení s využitím rezania materiálu pomocou laserového lúča
Abstrakt:Práca sa zaoberá nahradením technológie plazmového rezania laserovým rezaním a s tým spojenými náležitosťami pri výrobe ťažných zariadení. Keďže laserové rezanie otvára nové možnosti pri výrobe, je potrebné tieto premietnuť do konštrukcie dielov a takisto je možné a žiaduce racionalizovať tvary jednotlivých dielov vyrábaných rezaním laserovým lúčom. V práci som navrhol niekoľko racionalizačných opatrení. Pre takto racionalizované diely som ďalej pripravil výrobu (laserové rezanie). Následne konštrukcie s takto racionalizovanými dielmi prešli dynamickou skúškou.
Kľúčové slová:plazmové rezanie, laserové rezanie, racionalizácia konštrukcií, tažné zariadenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
V práci sa nachádzajú informácie, ktoré sú duševným vlastníctvom autora a spoločnosti GALIA SLOVAKIA s. r. o., v ktorej bola práca vypracovaná..


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene