22. 9. 2019  20:18 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh prípravku na ustavenie a lepenie hliníkovej lišty na sklo osobného automobilu
Autor: Ing. Michal Monček
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Miloš Polakovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh prípravku na ustavenie a lepenie hliníkovej lišty na sklo osobného automobilu
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom prípravku na ustavenie a lepenie hliníkovej lišty na sklo osobného automobilu Škoda. Prípravok musí zabezpečovať lištu prítlačnou silou počas celého procesu lepenia a zároveň ju nesmie poškodzovať. Na získanie požadovaného tvaru prípravku bola použitá 3D digitalizácia profilu lišty pomocou optického 3D skenera GOM ATOS. Takto získaný digitálny model lišty sa upravil v softvéri DELCAM CopyCAD a použil ako negatívny profil pri návrhu tvarovej časti prípravku. Pomocou CAD softvéru DELCAM PowerSHAPE bol vytvorený finálny model prípravku, ktorý sa pomocou exportu do formátu .dgk pripravil pre ďalšiu prácu v CAM softvéri DELCAM PowerMILL, v ktorom sa ďalej riešila výroba prípravku frézovaním v počítačovom prostredí. V tomto softvéri sa navrhli stratégie hrubovania a dokončovania. Zvolili sa vhodné frézovacie nástroje a simulovala sa výroba. Prípravok sa skladá z troch časti spojených pomocou skrutkových spojov: z tvarovej časti, hliníkového rámu a úpiniek.
Kľúčové slová:prípravok, ustavenie, CAD, CAM systémy, digitalizácia, modelovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene