22. 9. 2019  21:09 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Digitálny model časti osobného automobilu
Autor: Ing. Miroslav Ölvecký
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Miloš Polakovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Digitálny model časti osobného automobilu
Abstrakt:3D digitalizácia je proces, pri ktorom z existujúceho fyzického modelu získavame 3D digitálny model. Na tento účel sa využívajú 3D skenery. Práca sa zaoberá využitím laserového a optického 3D skenovania pre účely získania digitálneho modelu časti osobného automobilu. Prvá časť práce je venovaná vysvetleniu digitalizácie a 3D skenerov. Popisuje použité 3D skenery, ich vlastnosti a porovnanie. Ďalšia časť práce popisuje postup digitalizácie laserovým systémom Konica Minolta Vivid-900 a optickým systémom GOM ATOS I, zaoberá sa úpravou dát získaných digitalizáciou. Tretia časť práce sa zaoberá meraním symetrie na digitálnom modeli. Štvrtá časť práce opisuje postup spracovania digitálneho modelu a návrh nárazníka v CAD softvéri DELCAM PowerSHAPE. Posledná časť je venovaná zhodnoteniu dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová:3D skener, digitalizácia, digitálny model, fotogrametria, redizajn

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene