22. 9. 2019  20:12 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Montáž prevádzky prípravy lubrikátov
Autor: Ing. Peter Laczo
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Montáž prevádzky prípravy lubrikátov
Abstrakt:Diplomová práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola s názvom základné pojmy je zameraná na vymedzenie základných pojmov spojených s montážou a jej rozdelenie. Druhá kapitola obsahuje hlavne údaje o strojárskych výrobkov a technologických zariadeniach varní lubrikátov, ktoré sa v prevádzkach používajú a poukazuje na modernejšie, výkonnejšie a spoľahlivejšie technologické zariadenia, pri ktorých by nová prevádzka prípravy lubrikátov plnila oveľa efektívnejšie svoje opodstatnenie pri výrobe produktu, lubrikátu. Tretia kapitola sa zaoberá najprv pôvodným riešením staršej prevádzky a potom prekladá návrh ako by mala byť realizovaná montáž prevádzky ako celku pri vhodnom rozmiestnení technologických zariadení na jednotlivých úrovniach poschodí. Štvrtá kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhnutého celku z hladiska spoľahlivosti technologického zariadenia, kvality výroby produktu, úspory energie, bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri staršej a novej prevádzke.V tejto časti je ponúknuté aj grafické znázornenie rozdielnosti prevádzkových nákladov pri energiách, kvalite výrobku, poruchovosti a potreby počtu pracovníkov na obsluhu pri zachovaní všetkých bezpečnostných predpisov.V závere práce som vyjadril, prečo má nová prevádzka výroby lubrikátov svoje opodstatnenie.
Kľúčové slová:Montáž, prevádzky, lubrikátov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene