22. 9. 2019  21:05 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Digitalizácia a výroba modelu ľudskej hlavy
Autor: Ing. Peter Hesko
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Digitalizácia a výroba modelu ľudskej hlavy
Abstrakt:HESKO, Peter: Digitalizácia a výroba modelu ľudskej hlavy [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií. -- Školiteľ : Ing. Ladislav Morovič, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2009. 38s. Kľúčové slová: dgitalizácia ľudskej tváre, optické 3D skenovanie, GOM ATOS, Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling, Dimension BST Prvá kapitola bakalárskej práce sa zaoberá prehľadom najpoužívanejších Rapid Prototyping technológií a ich stručným popisom. V druhej kapitole je opísaný postup 3D skenovania ľudskej tváre a následná rekonštrukcia hlavy naskenovanej osoby. Tretia kapitola pojednáva o výrobe /tlačení/ reálneho modelu hlavy na Rapid Prototyping zariadení metódou Fused Depositon Modeling.
Kľúčové slová:optické 3D skenovanie, GOM ATOS, Rapid Prototyping


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene