22. 9. 2019  20:19 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:3D skenovanie pomocou aktívnej triangulácie (video)
Autor: Ing. Peter Zigo
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Júlia Hricová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:3D skenovanie pomocou aktívnej triangulácie (video)
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je v krátkosti vysvetliť a znázorniť jednotlivé metódy 3D digitalizácie, pričom hlavný dôraz sa kladie na meranie pomocou štruktúrovaného svetla s bodovou projekciou. Obsahom práce je princíp merania, oblasti použitia, výhody a nevýhody merania a ukázanie praktického merania na 3D skener so štruktúrovaným svetlom Roland Picza LPX-250. Ďalej je v práci objasnený princíp triangulácie a opísané reverzné inžinierstvo, ktoré s témou úzko súvisí. V práci je opísaný súčasný stav 3D digitalizácie na Slovensku a v zahraničí. Výstupom z práce je multimediálne video, v ktorom je podrobne popísaná príprava na skenovanie, skenovanie a úprava naskenovaných dát pomocou softvéru v počítači.
Kľúčové slová:triangulácia, Roland Picza LPX-250, štruktúrované svetlo, 3D skenovanie, reverzné inžinierstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene