22. 9. 2019  20:12 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a výroba zmenšeného modelu auta využitím digitalizácie a laminovania
Autor: Ing. Ladislav Bogdányi
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba zmenšeného modelu auta využitím digitalizácie a laminovania
Abstrakt:Prvá časť práce je venovaná vysvetleniu spätného inžinierstva, 3D digitalizácie a skenerov, obsahuje popis jednotlivých softvérov použitých počas práce a popis obrábacieho centra VMC EAGLE 1000. Popisuje laminovanie a použité materiály pri laminovaní. 3D digitalizácia je proces, pri ktorom z existujúceho modelu získame digitálny model, a na tento účel sa využívajú 3D digitalizačné zariadenia -- 3D skenery. Druhá časť práce sa zaoberá využitím optického 3D skenovania pre účely získania digitálneho modelu podvozku zmenšeného modelu auta, ďalej návrhom a výrobou karosérie na daný podvozok. Ďalšia časť práce sa zaoberá návrhom karosérie a jej úpravou na digitálny podvozok, je zameraná hlavne na úpravu vopred navrhnutej karosérie. Štvrtá časť práce je venovaná tvorbe CNC programu pre výrobu negatívnej formy karosérie zmenšeného modelu auta a znázorňuje postup výroby karosérie na obrábacom centre VMC EAGLE 1000. Piata časť práce opisuje postup laminovania karosérie zmenšeného modelu auta. Poslednou fázou je zmontovanie časti auta. Patrí sem aj očistenie karosérie, potrebné ďalšie úpravy na povrchu karosérie a samotné napasovanie karosérie na podvozok.
Kľúčové slová:3D digitalizácia, 3D skener, CAD model, CNC výroba, ;laminovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene