22. 9. 2019  20:56 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti využitia mobilných ručných 3D skenerov
Autor: Ing. Vladimír Barcík
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti využitia mobilných ručných 3D skenerov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá hlavne problematikou mobilných ručných 3D skenerov, v práci je uvedený celkový pohľad na 3D skenery, ich rozdelenie, princíp práce, prehľad 3D ručných skenerov od rôznych firiem, ich hlavné technické parametre a oblasti použitia. V praktickej časti je uvedený postup skenovania jednotlivých súčiastok, problémy, ktoré vznikali pri skenovaní a zhodnotenie každého procesu 3D skenovania s uvedením výhod a nevýhod jednotlivých 3D skenerov. Nakoniec je uvedené porovnanie výsledkov 3D skenovania, a to pomocou farebných máp odchýlok. Záverom práce je uvedené zhodnotenie výsledkov práce s jednotlivými 3D skenermi, časová náročnosť procesu, porovnanie 3D skenerov z hľadiska presnosti, výhody, nevýhody, možnosti využitia jednotlivých 3D skenerov a subjektívny pohľad na celú problematiku.
Kľúčové slová:3D skenovanie, ručný 3D skener, optický 3D skener, laserový 3D skener, digitalizácia, porovnanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene