21. 9. 2019  19:29 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:3D skenovanie malých súčiastok
Autor: Ing. Martin Bludovič
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:3D skenovanie malých súčiastok
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zistenie možností 3D skenovania malých súčiastok a konkrétne 3D skenovanie týchto súčiastok pomocou optického 3D skenera GOM ATOS TripleScan. Diplomová práca sa skladá z troch hlavných častí. Prvá časť práce sa všeobecne zaoberá pojmom reverzné inžinierstvo pod ktoré 3D skenovanie patrí. Taktiež obsahuje dôvody používania 3D skenovania v praxi a jeho výhody oproti klasickým metódam tvorby modelu. V druhej časti práce je bližšie rozoberané 3D skenovanie, techniky získavania trojrozmerného modelu a členenie spôsobov 3D skenovania. Treťou časťou diplomovej práce je samotná praktická časť práce, kde je popísaný postup 3D skenovania jednotlivých zvolených súčiastok. Postupne boli pri jednotlivých súčiastkach rozoberané problémy a riešenia, ktoré sa počas digitalizácie objavili.
Kľúčové slová:Reverse Engineering, 3D skenovanie, malé súčiastky, GOM ATOS TripleScan

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene