22. 9. 2019  20:18 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Farebná optická 3D digitalizácia
Autor: Ing. Marek Grúbel
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Farebná optická 3D digitalizácia
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je farebne zdigitalizovať vybrané objekty (sochu Ježiša Krista, fľašu aviváže, drevenú sochu zaľúbencov a plyšového bobra pri použití systémov GOM ATOS a GOM TRITOP. Prvá kapitola diplomovej práce sa venuje získaným informáciám o Reverse Engineeringu, oblasti použitia tejto technológie, rozdeleniu 3D skenerov a popisu niektorých 3D skenerov, ktoré dokážu zaznamenávať objekty vo farbe. Celá druhá kapitola je venovaná samotným dvom systémom GOM ATOS a GOM TRITOP, ktoré boli použité pre farebnú 3D digitalizáciu, ich vývoju, parametrom a výhodám. Tretia kapitola diplomovej práce popisuje praktickú časť diplomovej práce. Dopodrobna rozpracováva postup získavania 3D digitálnych objektov vo farbe a opisuje problémy vzniknuté pri digitalizácii a ich riešenia.
Kľúčové slová:GOM TRITOP, GOM ATOS, 3D skenovanie, 3D digitalizácia, farebné 3D skenovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene