22. 9. 2019  20:58 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a výroba prípravku pre 3D skener GOM ATOS
Autor: Ing. Kristián Pogány
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Júlia Hricová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a výroba prípravku pre 3D skener GOM ATOS
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a výrobou prípravku pre optické 3D meracie zariadenia GOM ATOS a GOM TRITOP. Práca na začiatku podá prehľad podstaty 3D digitalizácie štruktúrovaným svetlom. Hlavnou náplňou práce je podrobný popis postupu vývoja návrhu a výroby prípravku. Práca analyzuje nevýhody aktuálne používaných prostriedkov používaných pri 3D skenovaní na fakulte. Základnou časťou prípravku je univerzálny stôl zameraný na zjdenodušenie a urýchlenie 3D merania digitalizačnými zariadeniami GOM ATOS I, GOM ATOS II TripleScan SO a GOM TRITOP. Druhou časťou návrhu je špeciálny prípravok navrhnutý jedine pre fotogrametrický systém GOM TRITOP. Výstupom predloženej bakalárskej práce je navrhnutý a zmontovaný univerzálny stôl pre hore uvedené digitalizačné 3D systémy GOM ATOS a navrhnutý a vyrobený prípravok pre fotogrametrický systém GOM TRITOP pre každodenné používanie v Centre excelentnosti 5 - osového obrábania na STU MTF.
Kľúčové slová:optický 3D skener GOM ATOS, návrh , výroba, fotogrametrický systém GOM TRITOP, prípravok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene