22. 9. 2019  20:37 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meranie využitím kombinácie bezkontaktných optických triangulačných metód (video)
Autor: Ing. Zsolt Pasztorek
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Martin Necpal, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie využitím kombinácie bezkontaktných optických triangulačných metód (video)
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá meraním využitím kombináciou bezkontaktných optických triangulačných metód. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. V prvej kapitole bakalárskej práce sú vysvetlené základné pojmy týkajúce sa bezkontaktných optických meracích metód. V druhej kapitole je uvádzaná digitalizácia voľne vybraného predmetu použitý kombináciou fotogrametrického systému GOM TRITOP a optického 3D skenera GOM ATOS. Z postupu digitalizácie bolo vytvorené video. Cieľom práce je oboznámenie fotogrametrického systému GOM TRITOP v kombinácii s optickým 3D skenerom GOM ATOS.
Kľúčové slová:triangulácia, 3D skener, GOM ATOS, GOM TRITOP, fotogrametrický systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene