22. 9. 2019  21:13 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh technologických parametrov pre gravírovanie laserom
Autor: Ing. Daniel Šimončič
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh technologických parametrov pre gravírovanie laserom
Abstrakt:Táto diplomová práca sa venuje optimalizácii výrobného procesu laserového gravírovania. Prvá kapitola popisuje problematiku laserového žiarenia, zameriava sa na začlenenie laserových technológii medzi spôsoby obrábania v oblasti značenia. Druhá kapitola popisuje laserové značiace zariadenie ILS III NM, potrebné zapojenie a inštalovanie do prostredia s vybratými parametrami pre stabilnú a bezpečnú prevádzku. Popisuje ovládanie systému, menu ovládacieho panela aj riadenie procesu výroby. Tretia kapitola popisuje základné nastavenia pred prácou, nastavenie fokusu a čistiace práce. Štvrtá kapitola popisuje prípravu počítačovej podpory pre výrobu značenia výrobkov a zariadení. Tlač Dokumentov pre archiváciu. Piata kapitola popisuje výrobný proces laserového gravírovania. Vysvetlené sú metódy spôsobov gravírovania a popisovania materiálov. Plánovaný experiment (DOE) v tejto časti sa venuje určeniu výsledkov laserového gravírovania aplikovaného v procese laserového značenia. Získané výsledky praktickej časti sú rozanalyzované a sú doporučené opatrenia vedúce k optimalizácii výrobného procesu.
Kľúčové slová:rezné podmienky, laserové žiarenie, stimulovaná emisia, laserové gravírovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene