22. 9. 2019  20:58 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Identifikačné číslo: 38280
Univerzitný e-mail: ladislav.morovic [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Projekt sprevádzkovania elektroerozívneho obrábania na KOM ÚVTE MTF STU
Autor: Ing. Dušan Bogár
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Oponent:Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Projekt sprevádzkovania elektroerozívneho obrábania na KOM ÚVTE MTF STU
Abstrakt:Diplomová práca je venovaná sprevádzkovaniu pracoviska elektroerozívneho obrábania, konkrétne drôtového rezacieho stroja AGIE Charmilles Robofil 310 v rámci Materiálovo technologickej fakulty. Pod pojmom sprevádzkovanie stroja sa rozumie stanovenie vhodného priestoru pre jeho umiestnenie, uloženie stroja na základ a zabezpečenie spotrebného materiálu, prípadne prípravkov pre jeho správny chod. Uvedený stroj bol umiestnený resp. uložený na základ v priestoroch ľahkých laboratórií MTF už v minulosti. Stroj je potenciálne funkčný, bez závažných porúch a spĺňa všetky potrebné funkcie preň určené. Treba však konštatovať, že stroj momentálne nepracuje kvôli absencii spotrebného materiálu (drôt na rezanie, filtre, prípravky..). Z tohto titulu sa bude práca zameriavať prednostne na materiálové zabezpečenie a jeho náklady spojené s prevádzkovaním stroja. Najväčšiu cenovú položku predstavujú upínacie prípravky pre elektroerozívne obrábanie. Medzi najznámejších výrobcov upínacích systémov pre elektroerozívne drôtové rezačky patrí Systém 3R, Hirschmann, Erowa a český WT. Upínacie prípravky týchto známych spoločností sú príliš drahé, preto bol pre stroj Robofil 310 navrhnutý prípravok jednoduchšej konštrukcie, vyrobiteľný za nižšie náklady a spĺňajúci funkcie z hľadiska upínania. Týmto návrhom sa náklady na sprevádzkovanie stroja výrazne znížia.
Kľúčové slová:elektroerozívne obrábanie, drôtové rezanie, sprevádzkovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene